LET OP: Met ingang van 1 september 2019 verhuist het kantoor van Maaskant advocaat naar:

Maashaven Noordzijde 459 te (3072 AE) Rotterdam

Tel: 06 - 1308 4433, e-mail: maaskantadvocaat@gmail.com

Mr. A. Maaskant

Advocaat
Toga

Kosten en subsidies

Ons kantoor hanteert een gematigd uurtarief en richt zich vooral op particulieren.

Wanneer u als particulier niet in staat bent om kosten van de advocaat en de procedure zelf te betalen, kunt in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtshulp. Indien u hiervoor in aanmerking komt zullen wij de aanvraag daarvoor indienen. Houd er wel rekening mee dat u evengoed altijd een eigen bijdrage dient te betalen.

Op de website van de raad voor rechtsbijstand kunt u zelf al nagaan of u in aanmerking komt voor subsidie.