LET OP: Met ingang van 1 september 2019 verhuist het kantoor van Maaskant advocaat naar:

Maashaven Noordzijde 459 te (3072 AE) Rotterdam

Tel: 06 - 1308 4433, e-mail: maaskantadvocaat@gmail.com

Mr. A. Maaskant

Advocaat
Overige zaken

Rechtshulp bij bezwaarschriftprocedures

Mocht u het niet eens zijn met beslissingen van overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld gemeenten, het CBR en het UWV, dan kan mr. Maaskant u bijstaan in het voeren van bezwaarschriftenprocedures. De afgelopen 30 jaren heeft het kantoor veel ervaring opgedaan in het voeren van deze procedures tegen dergelijke instanties.